Nämnd   Valberedning
2018-10-24 -- 2022-10-14 <<
Ordinarie ledamöter (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Gunnar Bäckman (KD) Ledamot VARGÖN
Jan Carlstein (L) Ledamot VARGÖN
Lena Eckerbom Wendel (M) 1:e v ordf FRÄNDEFORS
Reidar Eriksson (S) Ordförande
Ingvar Håkansson (C) Ledamot BRÅLANDA
Lutz Rininsland (V) Ledamot VÄNERSBORG
Anna-Karin Sandberg (MP) Ledamot VÄNERSBORG
Göran Svensson (MBP) Ledamot VÄNERSBORG
Ola Wesley (SD) Ledamot VARGÖN
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Elisabeth Bohlin (S) Ersättare
James Bucci (V) Ersättare VARGÖN
Bo Carlsson (C) Ersättare BRÅLANDA
Bibbi Henriksson (L) Ersättare VÄNERSBORG
Gunnar Lidell (M) Ersättare FRÄNDEFORS
Bengt Rydholm (MBP) Ersättare VÄNERSBORG
Jesper Sjöberg Raftegård (MP) Ersättare
Anders Strand (SD) Ersättare VARGÖN
Elias Yachouh (KD) Ersättare VÄNERSBORG
 
Uppdaterad 2020-09-29 22:01:43