Nämnd   AB Vänersborgsbostäder
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Dan Åberg (M) Ledamot
Anders Strand (SD) Ledamot VARGÖN
Christin Slättmyr (S) Ledamot BRÅLANDA
Jörgen Hellman (S) Ordförande
Torsten Gunnarsson (S) Lekmannarevisor VÄNERSBORG
Carl-Ewert Berg (KD) v ordf BRÅLANDA
Ersättare (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ola Wesley (SD) Ersättare VARGÖN
Ann-Helen Selander (M) Ersättare
Hans-Peter Norén (S) Ersättare VÄNERSBORG
Henrik Jansson (C) Ersättare
Jan Carlstein (L) Ersättare VARGÖN
Thomas Boström (M) Lekmannarevisorsers BRÅLANDA
 
Uppdaterad 2020-08-13 22:01:12