Nämnd   Byggnadsnämnd
1989-01-01 -- 1991-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Berit Utberg (V) Ledamot VÄNERSBORG
Bert Sandström (M) Ledamot
Ragnar Sandberg (M) v ordf
Birgitta Ohlsson (S) Ledamot
Bengt Lönnkrans (S) Ledamot
Gunnar Einarsson (C) Ledamot
Magnus Cassel (S) Ordförande VÄNERSBORG
Ing-Britt Andersson (S) Ledamot
Ersättare (10)
Namn Parti Uppdrag Ort
Jan Svedberg (MP) Ersättare
Björn Lunneryd (M) Ersättare
Hans Ljungberg (L) Ersättare
Christer Lindgren (S) Ersättare
Helmer Jonsson (M) Ersättare
Benny Jonasson (S) Ersättare BRÅLANDA
Per-Olof Gustavsson (S) Ersättare
Dan Gustafsson (L) Ersättare
Dan Brauer (S) Ersättare
Margareta Bjärkemyr (C) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-09-29 22:01:43