Nämnd   Byggnadsnämnd
1992-01-01 -- 1994-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ragnar Sandberg (M) Ordförande
Magnus Cassel (S) v ordf VÄNERSBORG
Dan Brauer (S) Ledamot
Margareta Bjärkemyr (C) Ledamot
Sven Andersson (L) Ledamot
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ragnar Nilsson (L) Ersättare
Christer Lindgren (S) Ersättare
Lillemor Keim (M) Ersättare
Ing-Britt Andersson (S) Ersättare
Åke Aderum (C) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-09-29 22:01:43