Nämnd   Byggnadsnämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anders Strand (SD) Ledamot VARGÖN
Christina Rosell (L) Ledamot VÄNERSBORG
Pontus Gläntegård (V) Ledamot
Gisela Gavelin (M) Ledamot VÄNERSBORG
Bengt Fröjd (C) Ledamot
Anna-Maria Edvardsson Gustafsson (S) Ledamot
Bo Dahlberg (S) Ordförande FRÄNDEFORS
Gunnar Bäckman (KD) v ordf VARGÖN
Elisabeth Bohlin (S) Ledamot
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Malin Tell (S) Ersättare FRÄNDEFORS
Roland Stegeröd (S) Ersättare VÄNERSBORG
Daniel Peltola (L) Ersättare VÄNERSBORG
Kjell Nilsson (S) Ersättare
Torbjörn Moqvist (SD) Ersättare
Filip Jakobsson (M) Ersättare
Åsa Edvardsson (C) Ersättare
Tommy Christensson (M) Ersättare
Gunnel Boman (V) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-10-19 22:01:55