Nämnd   Barn- och Utbildningsnämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Jonathan Svensson (S) Ledamot VÄNERSBORG
Christin Slättmyr (S) 2:e v ordf BRÅLANDA
Joakim Sjöling (S) Ledamot VARGÖN
Göran Nilsson (SD) Ledamot VÄNERSBORG
Magnus Lilja (V) Ledamot VARGÖN
Stefan Kärvling (V) Ledamot VÄNERSBORG
Henrik Josten (M) Ledamot VÄNERSBORG
Gunnar Henriksson (L) 1:e v ordf VÄNERSBORG
Gunnar Bäckman (KD) Ledamot VARGÖN
Jan Appelqvist Palmqvist (SD) Ledamot
Mats Andersson (C) Ordförande VÄNERSBORG
Ersättare (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Christer Zimmergren (SD) Ersättare VARGÖN
Gunnel Ymefors (M) Ersättare
Felix Sandberg (MP) Ersättare
Marie Robertsson (C) Ersättare BRÅLANDA
Lars Nordquist (SD) Ersättare BRÅLANDA
Merja Niemi (S) Ersättare BRÅLANDA
Eva Lindgren (V) Ersättare VÄNERSBORG
Zandra Lantz (L) Ersättare FRÄNDEFORS
Angelica König Cassel (S) Ersättare
Irma Fredriksson (M) Ersättare
Magnus Ekström (KD) Ersättare VARGÖN
 
Uppdaterad 2020-11-26 22:01:16