Nämnd   Barn- och Utbildningsnämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Jonathan Svensson (S) Ledamot VARGÖN
Christin Slättmyr (S) 2:e v ordf BRÅLANDA
Joakim Sjöling (S) Ledamot VARGÖN
Göran Nilsson (SD) Ledamot VÄNERSBORG
Anton Lidell (M) Ledamot
Stefan Kärvling (V) Ledamot VÄNERSBORG
Gunnar Henriksson (L) 1:e v ordf VÄNERSBORG
Gunnar Bäckman (KD) Ledamot VARGÖN
Jan Appelqvist Palmqvist (SD) Ledamot
Monica Andersson (V) Ledamot
Mats Andersson (C) Ordförande VÄNERSBORG
Ersättare (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Christer Zimmergren (SD) Ersättare VARGÖN
Gunnel Ymefors (M) Ersättare
Felix Sandberg (MP) Ersättare
Marie Robertsson (C) Ersättare BRÅLANDA
Anna Olsson (SD) Ersättare VÄNERSBORG
Magnus Lilja (V) Ersättare VARGÖN
Zandra Lantz (L) Ersättare FRÄNDEFORS
Angelica König Cassel (S) Ersättare
Henrik Josten (M) Ersättare VÄNERSBORG
Magnus Ekström (KD) Ersättare VARGÖN
Eva Andersén (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2019-11-20 22:01:05