Nämnd   Fastighets AB Vänersborg
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (4)
Namn Parti Uppdrag Ort
Torsten Gunnarsson (S) Lekmannarevisor VÄNERSBORG
Tommy Christensson (M) v ordf
Jan Carlstein (L) Ledamot VARGÖN
Bo Carlsson (C) Ordförande BRÅLANDA
Ersättare (4)
Namn Parti Uppdrag Ort
Sivert Rölvåg (V) Ersättare VÄNERSBORG
Filip Jakobsson (M) Ersättare
Thomas Boström (M) Lekmannarevisorsers BRÅLANDA
Benny Augustsson (S) Ersättare VÄNERSBORG
 
Uppdaterad 2020-10-22 22:01:07