Nämnd   Hälsopolitiska rådet
2007-01-01 -- 2010-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (29)
Namn Parti Uppdrag Ort
Andreas Vänerlöv (KD) Ledamot
Sigrid Nilsson (-) Ledamot
Kjell Nilsson (S) Ledamot
Lennart Niklasson (S) Ledamot
Lars-Göran Ljunggren (S) Ordförande FRÄNDEFORS
Gunnar Lidell (M) Ledamot FRÄNDEFORS
Marianne Karlsson (C) Ledamot BRÅLANDA
Sven G Johansson (S) Ledamot VÄNERSBORG
Sture Johansson (-) Ledamot
Hulda Johansson (MP) Ledamot
Ann-Christin Helgegren (KD) Ledamot VÄNERSBORG
Kate Giaever (V) Ledamot FRÄNDEFORS
Ann-Britth Fröjd (C) Ledamot VÄNERSBORG
Johan Ekström (L) Ledamot VÄNERSBORG
Marie Dahlin (S) Ledamot VÄNERSBORG
Orvar Carlsson (KD) Ledamot
Bo Carlsson (C) Ledamot BRÅLANDA
Kenneth Borgmalm (S) v ordf VÄNERSBORG
Bertil Andersson (-) Ledamot
Peter Almqvist (-) Ledamot
Tove af Geijerstam (L) Ledamot VARGÖN
Vakant (L) Ledamot
Vakant (S) Ledamot
Vakant (KD) Ledamot
Vakant (KD) Ledamot
Vakant (KD) Ledamot
Vakant (KD) Ledamot
Vakant (KD) Ledamot
Vakant (KD) Ledamot
Ersättare (2)
Namn Parti Uppdrag Ort
Henrik Josten (M) Ersättare VÄNERSBORG
Kalle Blomgren (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-09-30 22:01:54