Nämnd   Ideella föreningen för turismutveckling
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lave Thorell (MP) Revisor
Gunnar Lidell (M) Ledamot FRÄNDEFORS
Benny Augustsson (S) Ledamot VÄNERSBORG
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Robert Johansson (KD) Ersättare
Torsten Gunnarsson (S) Revisorsersättare VÄNERSBORG
Bo Carlsson (C) Ersättare BRÅLANDA
 
Uppdaterad 2020-08-13 22:01:12