Nämnd   Kommunfullmäktige
1991-11-01 -- 1994-10-31 <<
Ordinarie ledamöter (53)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ingemar Vänerlöv (KD) Ledamot
Börje Viberud (C) Ordförande
Nils-Erik Söderqvist (S) Ledamot
Lennart Svensson (nd) Ledamot
Jan Svedberg (MP) Ledamot
Tage Severinson (C) Ledamot BRÅLANDA
Ragnhild Selstam (M) Ledamot
Ragnar Sandberg (M) Ledamot
Torbjörn Samuelsson (M) Ledamot
Anders Rådmark (MP) Ledamot
Torbjörn Rudh (M) Ledamot
Lutz Rininsland (V) Ledamot VÄNERSBORG
S Gunnar Peterson (S) 1:e v ordf
Peterson, Ernst Gunnar Manfred Peterson (S) Ledamot
Stina Persson (S) Ledamot
Vera Norén (S) Ledamot
Lennart Niklasson (S) Ledamot
Lars-Göran Ljunggren (S) Ledamot FRÄNDEFORS
S Anders Larsson (S) Ledamot VARGÖN
Birgit Larsson (FV) Ledamot
Bengt Larsson (S) Ledamot VÄNERSBORG
Rune Lanestrand (FV) Ledamot
Astrid Karlsson-Björkman (M) Ledamot VÄNERSBORG
Stefan Karlsson (V) Ledamot
Kristina Karlsson (FV) Ledamot
Sven Karlson (FV) Ledamot
Martina Kalmén (S) Ledamot
Rolf Johansson (C) Ledamot
Sylvia Jansson (S) Ledamot
Hans Hjelmqvist (nd) Ledamot
Rune Hansson (KD) Ledamot
Ann-Mari Hansson (S) Ledamot
Olof Hagner (M) Ledamot
Monika Gustavsson (S) Ledamot VÄNERSBORG
Bengt Gustavsson (M) Ledamot
Ann-Britth Fröjd (C) Ledamot VÄNERSBORG
Anders Forsström (M) Ledamot BRÅLANDA
Eva Foldemark (C) Ledamot
Bente Fernow (L) Ledamot
Sven-Ingvar Eriksson (M) Ledamot
John-Åke Ericsson (KD) Ledamot VARGÖN
Johan Ekström (L) Ledamot VÄNERSBORG
Wollmar Danielsson (C) Ledamot
Marie Dahlin (S) Ledamot VÄNERSBORG
Gunilla Cederbom (V) Ledamot
Magnus Cassel (S) Ledamot VÄNERSBORG
Orvar Carlsson (KD) Ledamot
Gösta Bäckman (L) 2:e v ordf
Lars G Blomgren (L) Ledamot
Kerstin Blom (C) Ledamot
Aronsson, Anne-Sophie Aronsson (S) Ledamot VÄNERSBORG
Kerstin Andersson-Carlsson (M) Ledamot BRÅLANDA
Sven Andersson (L) Ledamot
Ersättare (31)
Namn Parti Uppdrag Ort
Roland Treding (M) Ersättare
Bert Sandström (M) Ersättare
Sören Robertsson (L) Ersättare
Claes Robertsson (M) Ersättare
Ebon Rhedin (V) Ersättare
Sonja Pettersson (S) Ersättare
Gudrun Nyström (MP) Ersättare
Rolf Nordström (KD) Ersättare
Sven-Gunnar Larsson (MBP) Ersättare VÄNERSBORG
Lars-Åke Larsson (S) Suppleant
Laila Larsson (S) Ersättare
Gittan Kollberg (V) Ersättare
Sven G Johansson (S) Ersättare VÄNERSBORG
Gösta Johansson (M) Ersättare
Barbro Johansson (S) Ersättare
Carina Håkansson (C) Ersättare
Bengt Holmqvist (M) Ersättare VÄNERSBORG
Udo Hoffmann (L) Ersättare
Maria Göransson (L) Ersättare
Marianne Gustavsson (S) Ersättare
Lennart Fransson (S) Ersättare
Bente Fernow (L) Ersättare
Bertil Engqvist (C) Ersättare
Ingvar Englund (C) Ersättare
Else-Marie Carlsson (KD) Ersättare
Bo Carlsson (C) Ersättare BRÅLANDA
Gunnel Boman (V) Ersättare
Rolf Antonsson (S) Ersättare
Sven Andersson (L) Ersättare
Ingegerd Ahl (M) Ersättare
Håkan Ahl (nd) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-09-30 22:01:54