Nämnd   Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor
2011-01-01 -- 2014-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Johanna Olsson (S) v ordf
Peter Göthblad (L) Ledamot VÄNERSBORG
Johan Ekström (L) Ledamot VÄNERSBORG
Marie-Louise Bäckman (KD) Ordförande VARGÖN
Lisbeth Brodin (M) Ledamot
Sven Andersson (L) Ledamot
Ersättare (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Stefan Larsson (S) Ersättare VÄNERSBORG
Madelaine Karlsson (S) Ersättare VÄNERSBORG
Leif Höglund (S) Ersättare FRÄNDEFORS
Ingvar Håkansson (C) Ersättare BRÅLANDA
Henrik Harlitz (M) Ersättare VÄNERSBORG
Vakant (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-09-29 22:01:43