Nämnd   Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor
2015-01-01 -- 2018-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anna-Karin Sandberg (MP) Ordförande VÄNERSBORG
Annalena Levin (C) Ledamot VÄSTRA TUNHEM
Ingvar Håkansson (C) Ledamot BRÅLANDA
Henrik Harlitz (M) v ordf VÄNERSBORG
Anneli Guilotte (S) Ledamot FRÄNDEFORS
Tove af Geijerstam (L) Ledamot VARGÖN
Ersättare (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Birgitta Persson (S) Ersättare
Hans-Peter Nielsen (KD) Ersättare
Stefan Larsson (S) Ersättare VÄNERSBORG
Kristina Edvinsson (M) Ersättare
Marie-Louise Bäckman (KD) Ersättare VARGÖN
Vakant (L) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-09-29 22:01:43