Nämnd   Krisledningsnämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Gunnar Lidell (M) 1:e v ordf FRÄNDEFORS
Henrik Harlitz (M) Ledamot VÄNERSBORG
Bo Carlsson (C) 2:e v ordf BRÅLANDA
Marie-Louise Bäckman (KD) Ledamot VARGÖN
Benny Augustsson (S) Ordförande VÄNERSBORG
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Dan Åberg (M) Ersättare
Robert Johansson (KD) Ersättare
Gunnar Henriksson (L) Ersättare VÄNERSBORG
Kenneth Borgmalm (S) Ersättare VÄNERSBORG
Mats Andersson (C) Ersättare VÄNERSBORG
 
Uppdaterad 2020-11-26 22:01:16