Nämnd   Kommunstyrelse
2015-01-01 -- 2018-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (15)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anders Strand (SD) Ledamot VARGÖN
Lutz Rininsland (V) Ledamot VÄNERSBORG
Marianne Ramm (V) Ledamot
Gunnar Lidell (M) 1:e v ordf FRÄNDEFORS
Bengt Larsson (S) Ledamot VÄNERSBORG
Madelaine Karlsson (S) Ledamot VÄNERSBORG
Kurt Karlsson (SD) Ledamot VÄNERSBORG
Marika Isetorp (MP) Ledamot VÄNERSBORG
Lena Eckerbom Wendel (M) Ledamot FRÄNDEFORS
Bo Carlsson (C) 2:e v ordf BRÅLANDA
Marie-Louise Bäckman (KD) Ledamot VARGÖN
Kenneth Borgmalm (S) Ledamot VÄNERSBORG
Benny Augustsson (S) Ledamot VÄNERSBORG
Tove af Geijerstam (L) Ledamot VARGÖN
Vakant (S) Ordförande
Ersättare (15)
Namn Parti Uppdrag Ort
Dan Åberg (M) Ersättare
Ola Wesley (SD) Ersättare VARGÖN
Per Sjödahl (MP) Ersättare VARGÖN
Birgitta Persson (S) Ersättare
Dan Nyberg (S) Ersättare
Lars-Göran Ljunggren (S) Ersättare FRÄNDEFORS
Annalena Levin (C) Ersättare VÄSTRA TUNHEM
Morgan Larsson (MBP) Ersättare VÄNERSBORG
Henrik Josten (M) Ersättare VÄNERSBORG
Gunnar Henriksson (L) Ersättare VÄNERSBORG
Henrik Harlitz (M) Ersättare VÄNERSBORG
Jeanette Dahlbom (M) Ersättare VÄNERSBORG
Bo Dahlberg (S) Ersättare FRÄNDEFORS
James Bucci (V) Ersättare VARGÖN
Elisabeth Bohlin (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-09-30 22:01:54