Nämnd   Pensionärsråd
1995-01-01 -- 1998-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (4)
Namn Parti Uppdrag Ort
Gudrun Viberud (C) Ledamot
Johansson, Torsten Gunnar Alla Johansson (S) Ledamot
Eva-Liz Blomqvist (L) Ledamot
Kerstin Ahlberg-Ohlsson (S) Ledamot
Ersättare (4)
Namn Parti Uppdrag Ort
Marianne Vänerlöv (KD) Ersättare
Gunilla Muregård (M) Ersättare
Christer Gyllander (SD) Ersättare
Margareta Francke (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-09-29 22:01:43