Nämnd   Samhällsbyggnadsnämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anders Wiklund (MP) Ordförande
Tor Wendel (M) 1:e v ordf FRÄNDEFORS
Kurt Wahlgren (SD) Ledamot VÄNERSBORG
Christian Persson (L) Ledamot
Göran Nilsson (SD) Ledamot VÄNERSBORG
Hans-Peter Nielsen (KD) Ledamot
Thomas Larsson (MBP) Ledamot
Åsa Johansson (S) 2:e v ordf VÄNERSBORG
Leif Höglund (S) Ledamot FRÄNDEFORS
Ingvar Håkansson (C) Ledamot BRÅLANDA
James Bucci (V) Ledamot VARGÖN
Ersättare (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Håkan Skött (S) Ersättare VARGÖN
Zdenko Petrusic (S) Ersättare VÄNERSBORG
Margareta Olsson (M) Ersättare
Torbjörn Moqvist (SD) Ersättare
Jimmy Lindqvist (SD) Ersättare
Marianne Karlsson (C) Ersättare BRÅLANDA
Ann-Marie Jonasson (S) Ersättare
Robert Johansson (KD) Ersättare
Gunnar Johansson (MBP) Ersättare
Jan Carlstein (L) Ersättare VARGÖN
Eldbjörg Bryntesson (V) Ersättare VÄNERSBORG
 
Uppdaterad 2020-11-26 22:01:16