Nämnd   Samhällsbyggnadsnämndens Presidium
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anders Wiklund (MP) Ordförande
Tor Wendel (M) 1:e v ordf FRÄNDEFORS
Åsa Johansson (S) 2:e v ordf VÄNERSBORG
Ersättare (0)
Namn Parti Uppdrag Ort
 
Uppdaterad 2021-06-21 22:00:44