Nämnd   Samverkansgrupp för hållbar utveckling och miljö
2019-06-05 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anders Wiklund (MP) v ordf
Anna-Karin Sandberg (MP) Ledamot VÄNERSBORG
Hans-Peter Nielsen (KD) Ledamot
Gunnar Henriksson (L) Ledamot VÄNERSBORG
Piotr Gabrys (M) Ledamot
Bo Carlsson (C) Ordförande BRÅLANDA
James Bucci (V) Ledamot VARGÖN
Benny Augustsson (S) Ledamot VÄNERSBORG
Ersättare (0)
Namn Parti Uppdrag Ort
 
Uppdaterad 2020-08-13 22:01:12