Nämnd   Styrelsen för Vänersborgs Skollovskoloni
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Dan Nyberg (S) Ordförande
Bibbi Henriksson (L) Ledamot VÄNERSBORG
Henrik Harlitz (M) v ordf VÄNERSBORG
Ann-Britth Fröjd (C) Ledamot VÄNERSBORG
Reidar Eriksson (S) Ledamot
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anette Taimory (KD) Ersättare
Sofia Jakobsson (M) Ersättare
Torgny Hjorth (KD) Ersättare VÄNERSBORG
Laila Haglund (MP) Ersättare
Elisabeth Bohlin (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-08-13 22:01:12