Nämnd   Socialnämnd
2007-01-01 -- 2010-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Maj-Britt Robertsson (S) Ledamot VARGÖN
Lutz Rininsland (V) Ledamot VÄNERSBORG
Vesna Petrusic (S) Ledamot
Kenneth Persson (S) Ledamot
Lennart Niklasson (S) Ordförande
Helen Larsson (C) Ledamot BRÅLANDA
Ann-Britth Fröjd (C) 2:e v ordf VÄNERSBORG
Reidar Eriksson (S) Ledamot
Marie-Louise Bäckman (KD) Ledamot VARGÖN
Margit Bäckemo (FV) Ledamot VÄNERSBORG
Kerstin Andersson-Carlsson (M) Ledamot BRÅLANDA
Ingemar Andersén (M) Ledamot VARGÖN
Tove af Geijerstam (L) 1:e v ordf VARGÖN
Ersättare (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ann-Christine Wollny (V) Ersättare VÄNERSBORG
Anette Taimory (KD) Ersättare
Lehna Ljung (S) Ersättare
Madelaine Johansson (S) Ersättare VÄNERSBORG
Milena Jansson (S) Ersättare
Marita Högberg (C) Ersättare
Magdalena Hansson (MBP) Ersättare FRÄNDEFORS
Irma Fredriksson (M) Ersättare
Klas-Uno Francke (S) Ersättare VARGÖN
Jeanette Dahlbom (M) Ersättare VÄNERSBORG
Mikael Andersson (S) Ersättare VÄNERSBORG
Kerstin Andersson (L) Ersättare VÄNERSBORG
Gunnel Andersson (C) Ersättare BRÅLANDA
 
Uppdaterad 2020-09-30 22:01:54