Nämnd   Socialnämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Göran Svensson (MBP) Ledamot VÄNERSBORG
Dan Nyberg (S) Ordförande
Lena Mjörnell (SD) Ledamot VÄNERSBORG
Kurt Karlsson (SD) Ledamot VÄNERSBORG
Ninja Juhlin (V) Ledamot
Sofia Jakobsson (M) Ledamot
Torgny Hjorth (KD) Ledamot VÄNERSBORG
Bibbi Henriksson (L) Ledamot VÄNERSBORG
Henrik Harlitz (M) 1:e v ordf VÄNERSBORG
Laila Haglund (MP) Ledamot
Ann-Britth Fröjd (C) 2:e v ordf VÄNERSBORG
Reidar Eriksson (S) Ledamot
Elisabeth Bohlin (S) Ledamot
Ersättare (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Daniel Tesfay (C) Ersättare
Anette Taimory (KD) Ersättare
Ann-Helen Selander (M) Ersättare
Tony Olsson (M) Ersättare
Johanna Olsson (S) Ersättare
Torbjörn Moqvist (SD) Ersättare
Morgan Larsson (MBP) Ersättare VÄNERSBORG
Kent Javette (S) Ersättare VARGÖN
Ida Hildingsson (V) Ersättare VÄNERSBORG
Christer Gyllander (SD) Ersättare
Gisela Gavelin (M) Ersättare VÄNERSBORG
Gunnel Dirsäter (MP) Ersättare
Sven Dahlgren (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-11-23 22:01:14