Nämnd   Socialnämnd
1995-01-01 -- 1998-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Berit Utberg (V) Ledamot VÄNERSBORG
Sonja Pettersson (S) Ordförande
Bengt Larsson (S) Ledamot VÄNERSBORG
Rune Lanestrand (FV) Ledamot
Michael Johanson (FV) Ledamot
Christer Gyllander (SD) Ledamot
Bengt Gustavsson (M) 1:e v ordf
Margareta Francke (S) Ledamot
Bente Fernow (L) Ledamot
Reidar Eriksson (S) 2:e v ordf
Lars-Göran Berg (C) Ledamot
Kerstin Andersson-Carlsson (M) Ledamot BRÅLANDA
Kerstin Ahlberg-Ohlsson (S) Ledamot
Ersättare (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Marianne Vänerlöv (KD) Ersättare
Gudrun Viberud (C) Ersättare
Gun Rolander (MP) Ersättare
Torsten Persson (S) Ersättare
Pernilla Mörneby (S) Ersättare
Gunilla Muregård (M) Ersättare
Ole Lund (S) Ersättare
Jeanette Larsson (S) Ersättare VARGÖN
Johansson, Torsten Gunnar Alla Johansson (S) Ersättare
Marianne Jiremalm (FV) Ersättare
Milena Jansson (S) Ersättare
Lennart Ekenberg (M) Ersättare
Stig Andersson (FV) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-09-30 22:01:54