Nämnd   Socialutskott
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Bibbi Henriksson (L) Ledamot VÄNERSBORG
Henrik Harlitz (M) v ordf VÄNERSBORG
Ann-Britth Fröjd (C) Ledamot VÄNERSBORG
Reidar Eriksson (S) Ledamot
Elisabeth Bohlin (S) Ordförande
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anette Taimory (KD) Ersättare
Johanna Olsson (S) Ersättare
Sofia Jakobsson (M) Ersättare
Torgny Hjorth (KD) Ersättare VÄNERSBORG
Laila Haglund (MP) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-08-13 22:01:12