Nämnd   Byggnadsnämnd
1989-01-01 -- 1991-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Gunnar Einarsson (C) Ledamot
Bert Sandström (M) Ledamot
Ragnar Sandberg (M) v ordf
Bengt Lönnkrans (S) Ledamot
Ing-Britt Andersson (S) Ledamot
Magnus Cassel (S) Ordförande VÄNERSBORG
Birgitta Ohlsson (S) Ledamot
Berit Utberg (V) Ledamot VÄNERSBORG
Ersättare (10)
Namn Parti Uppdrag Ort
Margareta Bjärkemyr (C) Ersättare
Hans Ljungberg (L) Ersättare
Dan Gustafsson (L) Ersättare
Björn Lunneryd (M) Ersättare
Helmer Jonsson (M) Ersättare
Jan Svedberg (MP) Ersättare
Dan Brauer (S) Ersättare
Christer Lindgren (S) Ersättare
Benny Jonasson (S) Ersättare BRÅLANDA
Per-Olof Gustavsson (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-09-29 22:01:43