Nämnd   Byggnadsnämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Bengt Fröjd (C) Ledamot
Gunnar Bäckman (KD) v ordf VARGÖN
Christina Rosell (L) Ledamot VÄNERSBORG
Gisela Gavelin (M) Ledamot VÄNERSBORG
Bo Dahlberg (S) Ordförande FRÄNDEFORS
Anna-Maria Edvardsson Gustafsson (S) Ledamot
Elisabeth Bohlin (S) Ledamot
Anders Strand (SD) Ledamot VARGÖN
Pontus Gläntegård (V) Ledamot
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Åsa Edvardsson (C) Ersättare
Daniel Peltola (L) Ersättare VÄNERSBORG
Filip Jakobsson (M) Ersättare
Tommy Christensson (M) Ersättare
Malin Tell (S) Ersättare FRÄNDEFORS
Roland Stegeröd (S) Ersättare VÄNERSBORG
Kjell Nilsson (S) Ersättare
Torbjörn Moqvist (SD) Ersättare
Gunnel Boman (V) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-10-19 22:01:55