Nämnd   Barn- och Utbildningsnämnd
2015-01-01 -- 2018-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Mats Andersson (C) Ordförande VÄNERSBORG
Gunnar Bäckman (KD) Ledamot VARGÖN
Tove af Geijerstam (L) 1:e v ordf VARGÖN
Anton Lidell (M) Ledamot
Bengt Rydholm (MBP) Ledamot VÄNERSBORG
Christer Bogren (MP) Ledamot BRÅLANDA
Kate Bernhardsson (S) Ledamot
Joakim Sjöling (S) 2:e v ordf VARGÖN
Christin Slättmyr (S) Ledamot BRÅLANDA
Ola Wesley (SD) Ledamot VARGÖN
Stefan Kärvling (V) Ledamot VÄNERSBORG
Ersättare (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Marianne Karlsson (C) Ersättare BRÅLANDA
Maria Nilsson (KD) Ersättare
Henrik Josten (M) Ersättare VÄNERSBORG
Johan Feldtmann Lobrant (M) Ersättare
Gunnel Dirsäter (MP) Ersättare
Ridha Elouni (S) Ersättare VÄNERSBORG
Angelica König Cassel (S) Ersättare
Hussein Ismail Madar (S) Ersättare VÄNERSBORG
Jan Appelqvist Palmqvist (SD) Ersättare
Kent Karlsson (V) Ersättare VÄNERSBORG
Kate Giaever (V) Ersättare FRÄNDEFORS
 
Uppdaterad 2020-09-29 22:01:43