Nämnd   Barn- och Utbildningsnämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Mats Andersson (C) Ordförande VÄNERSBORG
Gunnar Bäckman (KD) Ledamot VARGÖN
Gunnar Henriksson (L) 1:e v ordf VÄNERSBORG
Henrik Josten (M) Ledamot VÄNERSBORG
Joakim Sjöling (S) Ledamot VARGÖN
Christin Slättmyr (S) 2:e v ordf BRÅLANDA
Jonathan Svensson (S) Ledamot VÄNERSBORG
Jan Appelqvist Palmqvist (SD) Ledamot
Göran Nilsson (SD) Ledamot VÄNERSBORG
Magnus Lilja (V) Ledamot VARGÖN
Stefan Kärvling (V) Ledamot VÄNERSBORG
Ersättare (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Marie Robertsson (C) Ersättare BRÅLANDA
Magnus Ekström (KD) Ersättare VARGÖN
Zandra Lantz (L) Ersättare FRÄNDEFORS
Gunnel Ymefors (M) Ersättare
Irma Fredriksson (M) Ersättare
Felix Sandberg (MP) Ersättare
Merja Niemi (S) Ersättare BRÅLANDA
Angelica König Cassel (S) Ersättare
Christer Zimmergren (SD) Ersättare VARGÖN
Lars Nordquist (SD) Ersättare BRÅLANDA
Eva Lindgren (V) Ersättare VÄNERSBORG
 
Uppdaterad 2020-11-26 22:01:16