Nämnd   Fastighets AB Vänersborg
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (4)
Namn Parti Uppdrag Ort
Bo Carlsson (C) Ordförande BRÅLANDA
Jan Carlstein (L) Ledamot VARGÖN
Tommy Christensson (M) v ordf
Torsten Gunnarsson (S) Lekmannarevisor VÄNERSBORG
Ersättare (4)
Namn Parti Uppdrag Ort
Thomas Boström (M) Lekmannarevisorsers BRÅLANDA
Filip Jakobsson (M) Ersättare
Benny Augustsson (S) Ersättare VÄNERSBORG
Sivert Rölvåg (V) Ersättare VÄNERSBORG
 
Uppdaterad 2020-10-22 22:01:07