Nämnd   Partiernas Gruppledare
2011-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (10)
Namn Parti Uppdrag Ort
Bo Carlsson (C) Gruppledare BRÅLANDA
Marie-Louise Bäckman (KD) Gruppledare VARGÖN
Gunnar Henriksson (L) Gruppledare VÄNERSBORG
Henrik Harlitz (M) Gruppledare VÄNERSBORG
Morgan Larsson (MBP) Gruppledare VÄNERSBORG
Anders Wiklund (MP) Gruppledare
Marika Isetorp (MP) Gruppledare VÄNERSBORG
Anneli Guilotte (S) Gruppledare FRÄNDEFORS
Anders Strand (SD) Gruppledare VARGÖN
James Bucci (V) Gruppledare VARGÖN
Ersättare (0)
Namn Parti Uppdrag Ort
 
Uppdaterad 2020-08-13 22:01:12