Nämnd   Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor
2011-01-01 -- 2014-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Marie-Louise Bäckman (KD) Ordförande VARGÖN
Peter Göthblad (L) Ledamot VÄNERSBORG
Sven Andersson (L) Ledamot
Johan Ekström (L) Ledamot VÄNERSBORG
Lisbeth Brodin (M) Ledamot
Johanna Olsson (S) v ordf
Ersättare (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ingvar Håkansson (C) Ersättare BRÅLANDA
Henrik Harlitz (M) Ersättare VÄNERSBORG
Leif Höglund (S) Ersättare FRÄNDEFORS
Madelaine Karlsson (S) Ersättare VÄNERSBORG
Vakant (S) Ersättare
Stefan Larsson (S) Ersättare VÄNERSBORG
 
Uppdaterad 2020-09-29 22:01:43