Nämnd   Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor
2015-01-01 -- 2018-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Annalena Levin (C) Ledamot VÄSTRA TUNHEM
Ingvar Håkansson (C) Ledamot BRÅLANDA
Tove af Geijerstam (L) Ledamot VARGÖN
Henrik Harlitz (M) v ordf VÄNERSBORG
Anna-Karin Sandberg (MP) Ordförande VÄNERSBORG
Anneli Guilotte (S) Ledamot FRÄNDEFORS
Ersättare (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Marie-Louise Bäckman (KD) Ersättare VARGÖN
Hans-Peter Nielsen (KD) Ersättare
Vakant (L) Ersättare
Kristina Edvinsson (M) Ersättare
Birgitta Persson (S) Ersättare
Stefan Larsson (S) Ersättare VÄNERSBORG
 
Uppdaterad 2020-09-29 22:01:43