Nämnd   Kommunstyrelse
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (15)
Namn Parti Uppdrag Ort
Bo Carlsson (C) 2:e v ordf BRÅLANDA
Mats Andersson (C) Ledamot VÄNERSBORG
Marie-Louise Bäckman (KD) Ledamot VARGÖN
Gunnar Henriksson (L) Ledamot VÄNERSBORG
Gunnar Lidell (M) 1:e v ordf FRÄNDEFORS
Henrik Harlitz (M) Ledamot VÄNERSBORG
Morgan Larsson (MBP) Ledamot VÄNERSBORG
Anna-Karin Sandberg (MP) Ledamot VÄNERSBORG
Elisabeth Bohlin (S) Ledamot
Benny Augustsson (S) Ordförande VÄNERSBORG
Kenneth Borgmalm (S) Ledamot VÄNERSBORG
Anders Strand (SD) Ledamot VARGÖN
Ola Wesley (SD) Ledamot VARGÖN
James Bucci (V) Ledamot VARGÖN
Marianne Ramm (V) Ledamot
Ersättare (15)
Namn Parti Uppdrag Ort
Magnus Ekström (KD) Ersättare VARGÖN
Tove af Geijerstam (L) Ersättare VARGÖN
Henrik Josten (M) Ersättare VÄNERSBORG
Ann-Helen Selander (M) Ersättare
Dan Åberg (M) Ersättare
Göran Svensson (MBP) Ersättare VÄNERSBORG
Anders Wiklund (MP) Ersättare
Anneli Guilotte (S) Ersättare FRÄNDEFORS
Madelaine Karlsson (S) Ersättare VÄNERSBORG
Jonathan Svensson (S) Ersättare VÄNERSBORG
Bengt Larsson (S) Ersättare VÄNERSBORG
Dan Nyberg (S) Ersättare
Kurt Karlsson (SD) Ersättare VÄNERSBORG
Mathias Olsson (SD) Ersättare
Stefan Kärvling (V) Ersättare VÄNERSBORG
 
Uppdaterad 2020-11-29 22:01:15