Nämnd   Samhällsbyggnadsnämnd
1995-01-01 -- 1998-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Bo Carlsson (C) 1:e v ordf BRÅLANDA
Sven Karlson (FV) Ledamot
Sven Andersson (L) Ledamot
Ragnar Sandberg (M) Ledamot
Bengt Holmqvist (M) Ledamot VÄNERSBORG
Maja Odhammar (M) Ledamot
Camilla Berger (S) Ledamot
S Håkan Gustafsson (S) Ledamot
Kenneth Johansson (S) Ledamot
Aronsson, Anne-Sophie Aronsson (S) Ordförande VÄNERSBORG
Klas-Uno Francke (S) 2:e v ordf VARGÖN
Magnus Cassel (S) Ledamot VÄNERSBORG
Kate Giaever (V) Ledamot FRÄNDEFORS
Ersättare (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Rune Olofsson (FV) Ersättare
Sven Hilmersson (FV) Ersättare
Hans-Peter Nielsen (KD) Ersättare
Ragnar Nilsson (L) Ersättare
Torbjörn Samuelsson (M) Ersättare
Gunnar Lidell (M) Ersättare FRÄNDEFORS
Nils Wramner (MP) Ersättare
Jonna Lund (S) Ersättare
Karl-Gunnar Wikström (S) Ersättare BRÅLANDA
Camilla Prins (S) Ersättare
Claes Falk (S) Ersättare
Dan Brauer (S) Ersättare
Ola Brenander (V) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-09-30 22:01:54