Nämnd   Styrelsen för Vänersborgs Skollovskoloni
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ann-Britth Fröjd (C) Ledamot VÄNERSBORG
Bibbi Henriksson (L) Ledamot VÄNERSBORG
Henrik Harlitz (M) v ordf VÄNERSBORG
Dan Nyberg (S) Ordförande
Reidar Eriksson (S) Ledamot
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Torgny Hjorth (KD) Ersättare VÄNERSBORG
Anette Taimory (KD) Ersättare
Sofia Jakobsson (M) Ersättare
Laila Haglund (MP) Ersättare
Elisabeth Bohlin (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-08-13 22:01:12