Nämnd   Socialnämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ann-Britth Fröjd (C) 2:e v ordf VÄNERSBORG
Torgny Hjorth (KD) Ledamot VÄNERSBORG
Bibbi Henriksson (L) Ledamot VÄNERSBORG
Henrik Harlitz (M) 1:e v ordf VÄNERSBORG
Sofia Jakobsson (M) Ledamot
Göran Svensson (MBP) Ledamot VÄNERSBORG
Laila Haglund (MP) Ledamot
Elisabeth Bohlin (S) Ledamot
Dan Nyberg (S) Ordförande
Reidar Eriksson (S) Ledamot
Lena Mjörnell (SD) Ledamot VÄNERSBORG
Kurt Karlsson (SD) Ledamot VÄNERSBORG
Marianne Ramm (V) Ledamot
Ersättare (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Daniel Tesfay (C) Ersättare
Anette Taimory (KD) Ersättare
Gisela Gavelin (M) Ersättare VÄNERSBORG
Ann-Helen Selander (M) Ersättare
Tony Olsson (M) Ersättare
Morgan Larsson (MBP) Ersättare VÄNERSBORG
Gunnel Dirsäter (MP) Ersättare
Sven Dahlgren (S) Ersättare
Johanna Olsson (S) Ersättare
Kent Javette (S) Ersättare VARGÖN
Christer Gyllander (SD) Ersättare
Torbjörn Moqvist (SD) Ersättare
Ninja Juhlin (V) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-08-04 22:01:15