Nämnd   Socialnämnd
1999-01-01 -- 2002-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ann-Britth Fröjd (C) Ledamot VÄNERSBORG
Herléne Mattiasson (FV) Ledamot
Michael Johanson (FV) 2:e v ordf
Marianne Vänerlöv (KD) Ledamot
Christina Mossberg (L) Ledamot
Kerstin Andersson-Carlsson (M) Ledamot BRÅLANDA
Gunnar Lidell (M) Ordförande FRÄNDEFORS
Morgan Larsson (MBP) Ledamot VÄNERSBORG
Margareta Francke (S) Ledamot
Reidar Eriksson (S) Ledamot
Bengt Larsson (S) Ledamot VÄNERSBORG
Sonja Pettersson (S) 1:e v ordf
Lutz Rininsland (V) Ledamot VÄNERSBORG
Ersättare (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Marita Högberg (C) Ersättare
Marianne Jiremalm (FV) Ersättare
Anita Karlsson (FV) Ersättare
Rolf Olsson (FV) Ersättare
Eleanor Karlsson (KD) Ersättare
Britt-Marie Tengblad (M) Ersättare
Ulf Kingstamn (M) Ersättare
Kerstin Viidas (MP) Ersättare
Ole Lund (S) Ersättare
Lennart Lindbom (S) Ersättare VARGÖN
Milena Jansson (S) Ersättare
Christer Gyllander (SD) Ersättare
Yvonne Lindström (V) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-09-30 22:01:54