Nämnd   Valnämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Jan Carlstein (L) Ledamot VARGÖN
Niklas Claesson (M) v ordf VÄNERSBORG
Annika Larsson Lindlöf (S) Ordförande VÄNERSBORG
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Piotr Gabrys (M) Ersättare
Lena Eckerbom Wendel (M) Ersättare FRÄNDEFORS
Hans-Peter Norén (S) Ersättare VÄNERSBORG
 
Uppdaterad 2020-08-13 22:01:12