Nämnd   Barn- och Utbildningsnämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Magnus Lilja (V) Ledamot VARGÖN
Stefan Kärvling (V) Ledamot VÄNERSBORG
Jan Appelqvist Palmqvist (SD) Ledamot
Göran Nilsson (SD) Ledamot VÄNERSBORG
Christin Slättmyr (S) 2:e v ordf BRÅLANDA
Jonathan Svensson (S) Ledamot VÄNERSBORG
Joakim Sjöling (S) Ledamot VARGÖN
Henrik Josten (M) Ledamot VÄNERSBORG
Gunnar Henriksson (L) 1:e v ordf VÄNERSBORG
Gunnar Bäckman (KD) Ledamot VARGÖN
Mats Andersson (C) Ordförande VÄNERSBORG
Ersättare (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Eva Lindgren (V) Ersättare VÄNERSBORG
Christer Zimmergren (SD) Ersättare VARGÖN
Anna Olsson (SD) Ersättare VÄNERSBORG
Eva Andersén (S) Ersättare
Angelica König Cassel (S) Ersättare
Felix Sandberg (MP) Ersättare
Gunnel Ymefors (M) Ersättare
Irma Fredriksson (M) Ersättare
Zandra Lantz (L) Ersättare FRÄNDEFORS
Magnus Ekström (KD) Ersättare VARGÖN
Marie Robertsson (C) Ersättare BRÅLANDA
 
Uppdaterad 2020-09-29 22:01:43