Nämnd   Krisledningsnämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Benny Augustsson (S) Ordförande VÄNERSBORG
Henrik Harlitz (M) Ledamot VÄNERSBORG
Gunnar Lidell (M) 1:e v ordf FRÄNDEFORS
Marie-Louise Bäckman (KD) Ledamot VARGÖN
Bo Carlsson (C) 2:e v ordf BRÅLANDA
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Kenneth Borgmalm (S) Ersättare VÄNERSBORG
Dan Åberg (M) Ersättare
Gunnar Henriksson (L) Ersättare VÄNERSBORG
Robert Johansson (KD) Ersättare
Mats Andersson (C) Ersättare VÄNERSBORG
 
Uppdaterad 2020-09-29 22:01:43