Nämnd   Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-01-01 -- 2018-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Vakant (S) Ordförande
Marika Isetorp (MP) Ledamot VÄNERSBORG
Gunnar Lidell (M) 1:e v ordf FRÄNDEFORS
Tove af Geijerstam (L) Ledamot VARGÖN
Bo Carlsson (C) 2:e v ordf BRÅLANDA
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Bengt Larsson (S) Ersättare VÄNERSBORG
Vakant (S) Ersättare
Kenneth Borgmalm (S) Ersättare VÄNERSBORG
Lena Eckerbom Wendel (M) Ersättare FRÄNDEFORS
Marie-Louise Bäckman (KD) Ersättare VARGÖN
 
Uppdaterad 2020-10-28 22:01:11