Nämnd   Socialnämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ninja Juhlin (V) Ledamot
Lena Mjörnell (SD) Ledamot VÄNERSBORG
Kurt Karlsson (SD) Ledamot VÄNERSBORG
Dan Nyberg (S) Ordförande
Reidar Eriksson (S) Ledamot
Elisabeth Bohlin (S) Ledamot
Laila Haglund (MP) Ledamot
Göran Svensson (MBP) Ledamot VÄNERSBORG
Sofia Jakobsson (M) Ledamot
Henrik Harlitz (M) 1:e v ordf VÄNERSBORG
Bibbi Henriksson (L) Ledamot VÄNERSBORG
Torgny Hjorth (KD) Ledamot VÄNERSBORG
Ann-Britth Fröjd (C) 2:e v ordf VÄNERSBORG
Ersättare (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ida Hildingsson (V) Ersättare VÄNERSBORG
Torbjörn Moqvist (SD) Ersättare
Christer Gyllander (SD) Ersättare
Sven Dahlgren (S) Ersättare
Johanna Olsson (S) Ersättare
Kent Javette (S) Ersättare VARGÖN
Gunnel Dirsäter (MP) Ersättare
Morgan Larsson (MBP) Ersättare VÄNERSBORG
Tony Olsson (M) Ersättare
Gisela Gavelin (M) Ersättare VÄNERSBORG
Ann-Helen Selander (M) Ersättare
Anette Taimory (KD) Ersättare
Daniel Tesfay (C) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-09-30 22:01:54