Nämnd   Valberedning
2018-10-24 -- 2022-10-14 <<
Ordinarie ledamöter (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lutz Rininsland (V) Ledamot VÄNERSBORG
Ola Wesley (SD) Ledamot VARGÖN
Reidar Eriksson (S) Ordförande
Anna-Karin Sandberg (MP) Ledamot VÄNERSBORG
Göran Svensson (MBP) Ledamot VÄNERSBORG
Lena Eckerbom Wendel (M) 1:e v ordf FRÄNDEFORS
Jan Carlstein (L) Ledamot VARGÖN
Gunnar Bäckman (KD) Ledamot VARGÖN
Ingvar Håkansson (C) Ledamot BRÅLANDA
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
James Bucci (V) Ersättare VARGÖN
Anders Strand (SD) Ersättare VARGÖN
Elisabeth Bohlin (S) Ersättare
Jesper Sjöberg Raftegård (MP) Ersättare
Bengt Rydholm (MBP) Ersättare VÄNERSBORG
Gunnar Lidell (M) Ersättare FRÄNDEFORS
Bibbi Henriksson (L) Ersättare VÄNERSBORG
Elias Yachouh (KD) Ersättare VÄNERSBORG
Bo Carlsson (C) Ersättare BRÅLANDA
 
Uppdaterad 2020-09-29 22:01:43