Nämnd   AB Vänersborgsbostäder
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Jörgen Hellman (S) Ordförande
Carl-Ewert Berg (KD) v ordf BRÅLANDA
Dan Åberg (M) Ledamot
Christin Slättmyr (S) Ledamot BRÅLANDA
Anders Strand (SD) Ledamot VARGÖN
Torsten Gunnarsson (S) Lekmannarevisor VÄNERSBORG
Ersättare (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Hans-Peter Norén (S) Ersättare VÄNERSBORG
Jan Carlstein (L) Ersättare VARGÖN
Henrik Jansson (C) Ersättare
Ann-Helen Selander (M) Ersättare
Ola Wesley (SD) Ersättare VARGÖN
Thomas Boström (M) Lekmannarevisorsers BRÅLANDA
 
Uppdaterad 2020-08-13 22:01:12