Nämnd   Byggnadsnämnd
1992-01-01 -- 1994-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ragnar Sandberg (M) Ordförande
Magnus Cassel (S) v ordf VÄNERSBORG
Margareta Bjärkemyr (C) Ledamot
Sven Andersson (L) Ledamot
Dan Brauer (S) Ledamot
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lillemor Keim (M) Ersättare
Åke Aderum (C) Ersättare
Ragnar Nilsson (L) Ersättare
Ing-Britt Andersson (S) Ersättare
Christer Lindgren (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-09-29 22:01:43