Nämnd   Barn- och Utbildningsnämnd
2015-01-01 -- 2018-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Mats Andersson (C) Ordförande VÄNERSBORG
Tove af Geijerstam (L) 1:e v ordf VARGÖN
Joakim Sjöling (S) 2:e v ordf VARGÖN
Kate Bernhardsson (S) Ledamot
Christin Slättmyr (S) Ledamot BRÅLANDA
Christer Bogren (MP) Ledamot BRÅLANDA
Anton Lidell (M) Ledamot
Gunnar Bäckman (KD) Ledamot VARGÖN
Stefan Kärvling (V) Ledamot VÄNERSBORG
Bengt Rydholm (MBP) Ledamot VÄNERSBORG
Ola Wesley (SD) Ledamot VARGÖN
Ersättare (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ridha Elouni (S) Ersättare VÄNERSBORG
Angelica König Cassel (S) Ersättare
Hussein Ismail Madar (S) Ersättare VÄNERSBORG
Marianne Karlsson (C) Ersättare BRÅLANDA
Gunnel Dirsäter (MP) Ersättare
Henrik Josten (M) Ersättare VÄNERSBORG
Kate Giaever (V) Ersättare FRÄNDEFORS
Kent Karlsson (V) Ersättare VÄNERSBORG
Jan Appelqvist Palmqvist (SD) Ersättare
Johan Feldtmann Lobrant (M) Ersättare
Maria Nilsson (KD) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-09-29 22:01:43