Nämnd   Barn- och Utbildningsnämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Mats Andersson (C) Ordförande VÄNERSBORG
Gunnar Henriksson (L) 1:e v ordf VÄNERSBORG
Christin Slättmyr (S) 2:e v ordf BRÅLANDA
Gunnar Bäckman (KD) Ledamot VARGÖN
Göran Nilsson (SD) Ledamot VÄNERSBORG
Stefan Kärvling (V) Ledamot VÄNERSBORG
Joakim Sjöling (S) Ledamot VARGÖN
Henrik Josten (M) Ledamot VÄNERSBORG
Jonathan Svensson (S) Ledamot VÄNERSBORG
Jan Appelqvist Palmqvist (SD) Ledamot
Magnus Lilja (V) Ledamot VARGÖN
Ersättare (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Marie Robertsson (C) Ersättare BRÅLANDA
Zandra Lantz (L) Ersättare FRÄNDEFORS
Merja Niemi (S) Ersättare BRÅLANDA
Magnus Ekström (KD) Ersättare VARGÖN
Lars Nordquist (SD) Ersättare BRÅLANDA
Eva Lindgren (V) Ersättare VÄNERSBORG
Angelica König Cassel (S) Ersättare
Gunnel Ymefors (M) Ersättare
Felix Sandberg (MP) Ersättare
Christer Zimmergren (SD) Ersättare VARGÖN
Irma Fredriksson (M) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-11-26 22:01:16