Nämnd   Fyrbodals Kommunalförbund
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Gunnar Lidell (M) Ledamot FRÄNDEFORS
Benny Augustsson (S) Ledamot VÄNERSBORG
Thomas Boström (M) Revisor BRÅLANDA
Ersättare (2)
Namn Parti Uppdrag Ort
Bo Carlsson (C) Ersättare BRÅLANDA
Marie-Louise Bäckman (KD) Ersättare VARGÖN
 
Uppdaterad 2020-08-13 22:01:12