Nämnd   Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor
2015-01-01 -- 2018-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anna-Karin Sandberg (MP) Ordförande VÄNERSBORG
Henrik Harlitz (M) v ordf VÄNERSBORG
Annalena Levin (C) Ledamot VÄSTRA TUNHEM
Tove af Geijerstam (L) Ledamot VARGÖN
Anneli Guilotte (S) Ledamot FRÄNDEFORS
Ingvar Håkansson (C) Ledamot BRÅLANDA
Ersättare (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Stefan Larsson (S) Ersättare VÄNERSBORG
Marie-Louise Bäckman (KD) Ersättare VARGÖN
Vakant (L) Ersättare
Birgitta Persson (S) Ersättare
Kristina Edvinsson (M) Ersättare
Hans-Peter Nielsen (KD) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-09-29 22:01:43