Nämnd   Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (4)
Namn Parti Uppdrag Ort
Bo Carlsson (C) Ordförande BRÅLANDA
Christian Persson (L) v ordf
Christin Slättmyr (S) Ledamot BRÅLANDA
Ann-Britth Fröjd (C) Ledamot VÄNERSBORG
Ersättare (0)
Namn Parti Uppdrag Ort
 
Uppdaterad 2019-09-16 22:01:07