Nämnd   Krisledningsnämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Benny Augustsson (S) Ordförande VÄNERSBORG
Gunnar Lidell (M) 1:e v ordf FRÄNDEFORS
Bo Carlsson (C) 2:e v ordf BRÅLANDA
Marie-Louise Bäckman (KD) Ledamot VARGÖN
Henrik Harlitz (M) Ledamot VÄNERSBORG
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Gunnar Henriksson (L) Ersättare VÄNERSBORG
Kenneth Borgmalm (S) Ersättare VÄNERSBORG
Dan Åberg (M) Ersättare
Mats Andersson (C) Ersättare VÄNERSBORG
Robert Johansson (KD) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-11-26 22:01:16